Bohoslužby a ohlášky

Bohoslužby v Teplicích a ve Světci u Bíliny

Pondělípouze v  případě církevního svátku nebo slavnosti
16:30 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                        Zámecké náměstí
Úterý 
7:30   (mše svatá)komunitní kaple                 děkanství
16:30 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Středa
7:30   (mše svatá)komunitní kaple                 děkanství
16:30 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Čtvrtek
7:30   (mše svatá)komunitní kaple                 děkanství
16:30 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Pátek
7:30   (mše svatá)komunitní kaple                 děkanství
16:30 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Sobota
7:15   (RCH)komunitní kaple děkanství
7:30   (mše svatá)komunitní kaple                 děkanství
16:30 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Neděle (mše svatá)
7:00 a 9:00       sv. Jan Křtitel                        Zámecké náměstí
10:30                  sv. Alžběta                          Teplice – Šanov
9:30 a 18:00      Božského Srdce PáněTeplice – Trnovany
14:00                   sv. Jakub                              Světec u Bíliny