Kontakty

Římskokatolická farnost – děkanství Teplice v Čechách
Zámecké nám. 71/9, 415 01 Teplice 
E-mail: farnost.teplice@dltm.cz   Telefon: + 420 417 531 041


P. Ing. Mgr. Radomír Kuchař, SDB 
administrátor farnosti
vězeňský kaplan ve věznici Bělušice 
E-mail: farnost.teplice@dltm.cz
Telefon: + 420 417 531 041, + 420 604 849 264


P. Mgr. Petr Kalas, SDB
farní vikář
E-mail: kalasp@atlas.cz


P. Mgr. Tomáš Mareš, SDB 
nemocniční kaplan
E-mail: tmmares@seznam.cz


P. Benno Beneš, SDB
výpomocný duchovní


Ing. Miroslav Palíšek, SDB
samostatný pastorační asistent 
E-mail: m.palisek@sdb.cz


P. Mgr. Michael Martinek, Th.D, SDB
vězeňský kaplan ve vazební věznici Teplice 
E-mail: martinek@jabok.cz


Mgr. et. Bc. Věra Gajdůšková
samostatný pastorační asistent
E-mail: veragajduskova@seznam.cz


Robert Kotyšan
administrátor venkovských farností
E-mail: farnost.svetec@dltm.cz
Telefon: + 420 601 226 440