Hledáme dárce

Potřebujeme na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi od firem a jednotlivců získat 96 020 Kč.

Program Podaná ruka je registrovanou sociální službou dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 1. 1. 2009 v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV. Od 1. 4. 2017 financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci projektu Ústeckého kraje POSOSUK 2. Službu podporují také Ústecký kraj, Statutární město Teplice a dárci.

Poslání a cíl: Program Podaná ruka podporuje a aktivizuje rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Podpora je poskytována tak, aby v budoucnosti rodina své obtíže zvládala samostatně a aktivně. Cílem služby je, aby rodina samostatně a efektivně zvládala řešit situace ohrožující vývoj jejich dětí, v těchto situacích se dobře orientovala a aby řešení těchto problémů mělo pozitivní dopad na zdravý vývoj jejich dětí.

Cílová skupina: Rodina nebo osoba pečující o dítě/děti, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dětí. Službu poskytujeme i rodinám nebo osobám, které aktivně usilují o návrat dítěte zpět do rodiny. Služba je určena pro rodiny v Teplicích a jejich správním obvodu.

Poskytování služby: Zdarma. Formou osobních návštěv přímo v domácnosti (terénní forma) nebo v kanceláři SAS. 

Oblasti pomoci a podpory? Pomoc a podpora při řešení konfliktů v rodině. Pomoc a podpora při řešení výchovných problémů dětí. Pomoc a podpora při jednání s úřady a institucemi, doprovody (škola, OSPOD, Úřad práce, pedagogicko-psychologická poradna). Pomoc a podpora při problémech s bydlením, zadlužením, uplatněním na trhu práce. Doučování a podpora zájmové činnosti dětí. Návrhy k soudu, asistované kontakty, poradenství v oboru právním a speciální pedagogiky a jiné.

Ve službě se odráží salesiánský styl, vyznačující se těmito znaky: Laskavé jednání s klienty. Víra v dobré jádro každého klienta. Integrální péče – propojování sociální, pedagogické a pastorační práce. Vize, aby se z každého člověka stal „poctivý občan a dobrý člověk“. Kontinuální péče – klient nás zajímá v dlouhodobém horizontu, péče i o následující generace. Snaha používat prvky komunitního stylu práce. Práce s celou rodinou, provázanost služeb, rodinná atmosféra (ne institucionální), radost, srdečnost, optimismus, věrohodnost, přirozená autorita pracovníka.

Účet pro dary: Fio banka, a.s., číslo účtu 2401143941/2010. Do bankovního příkazu zadejte prosím svůj telefon nebo e-mail, budeme vás kontaktovat ohledně darovací smlouvy. Děkujeme.

Máte-li zájem podpořit tuto službu, poradit nám vhodné dárce nebo získat další informace – neváhejte mě kontaktovat:

Hana Machová, tel.: +420 603 515 077, e-mail: hana.machova@teplice.sdb.cz