Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

je školské zařízení finančně dostupné a otevřené pro každého, kdo by rád smysluplně trávil svůj volný čas. Svou činností se zaměřuje zejména na děti a mládež 6-26 let, nezapojené v jiné organizaci nebo pocházející ze sociálně slabých rodin.

Vize:
Poctivý občan, dobrý člověk.

Poslání:
Jsme organizace založená na křesťanských hodnotách. Nabízíme zájmové vzdělávání, aktivní trávení volného času dětem a mládeži i pomoc rodinám. Našim cílem je samostatný, zodpovědný a čestný člověk.

Základní princip:
Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má v sobě dobré jádro – zárodky dobrých vlastností. 

Motto:
Naléváme mladým chuť do života.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže (SSŠT) se nachází v Teplicích ve dvou městských částech – na sídlišti Prosetice, Rovná 277 a v Trnovanech, Maršovská 1539/3. Svou pobočku má i na faře (Zámecké náměstí). Sociálně aktivizační služby pro rodiny poskytuje v Proseticích, Plynárenská 281 i na ostatních svých adresách.

Je vedeno týmem kvalifikovaných pracovníků, kteří připravují mládež k lepšímu začlenění do společnosti. V duchu preventivního systému sv. Jana Bosca vytváří prostředí pro jasnou orientaci k všeobecně lidským, duchovním a křesťanským hodnotám. Střediska jsou otevřena dětem a mladým lidem bez ohledu na rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení nebo příslušnost ke společensko-sociální skupině.

Děti a mladí lidé ve střediscích prožívají svůj volný čas. Hry, soutěže, sportovní, hudební i vzdělávací programy probíhají ve všední dny, o víkendech i v době prázdnin. Důležitou součástí programu jsou pravidelné kroužky a každodenní doučování.

Cílem všech, kteří se na činnosti střediska podílejí, je přispívat k výchově, celkovému rozvoji a růstu mladých lidí v salesiánském duchu založenému na křesťanských hodnotách, poskytovat dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné trávení volného času, a tím předcházet primární kriminalitě a závislostem.  
Nabídku pestrého programu pro trávení volného času: doučování, otevřenou hernu, kroužky, příležitostné akce, vícedenní pobyty a tábory, vytváří dětem pedagogové volného času, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, asistenti a dobrovolníci.  
Služby podporují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Teplice, Ústecký kraj spolu s Evropskou unií, dárci a dobrovolníci.

 

Historie

V listopadu 1990 byla zahájena činnost salesiánů v Teplicích-Šanově, ulici Pod Doubravkou. 25. února 1999 otevřeno Salesiánské středisko v Teplicích-Proseticích, Rovná 277. Od 1. září 2000 zařazení SSŠT do sítě škol a školských zařízení MŠMT. Od roku 2007 má SSŠT vzdělávací program zaměřený na rozvíjení klíčových kompetencí. 1. ledna 2009 otevřena druhá pobočka v Trnovanech, vzniká nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Luna a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka. V roce 2018 přesun trnovanské pobočky z Luny do ulice Maršovská 1539/3. Zároveň vzniká třetí pobočka Teplice-Prosetice, Plynárenská 281 pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi .