Vzdělávání a volný čas

V obou střediscích (Prosetice a Trnovany) a na faře (Zámecké náměstí) poskytujeme jako základ naší činnosti různé volnočasové aktivity a vzdělávání. Zápisné je pouze 5 Kč na školní rok a zahrnuje možnost chodit na kroužky, využívat hernu, navštěvovat doučování a účastnit se akcí. 

Doučování
Probíhá každý den individuální formou, kdy se pedagog věnuje jednomu dítěti či skupince dětí. Pomáháme s doučováním konkrétních úkolů nebo učební látkou. 

Otevřená herna
Děti si mohou zahrát hry nebo si jen tak povídat.  K dispozici je stolní fotbal, stolní tenis, deskové hry.  K venkovním aktivitám patří fotbal, basketbal, badminton, hokejbal, pétanque, jízda na koloběžkách a kolečkových bruslích či kreslení na chodník. Děti si mohou vybrat některou z volně nabízených aktivit a mohou kdykoli odejít.

Zájmové kroužky
Smysluplně vyplňují volný čas dětí. Nejsme orientování na špičkové výkony, hledáme v dětech talent a ten podporujeme. I když se snažíme o to, aby děti do kroužků chodily pravidelně, tak to není podmínkou. 

Farní klub
Kroužek na faře (Zámecké náměstí) probíhá dvakrát týdně, děti se rozvíjí formou dramatických, hudebních, sportovních, výtvarných a dalších aktivit. Nabízíme zde i doučování. Program Farního klubu je zahrnut v souhrnu kroužků Prosetice. 

Akce a tábory
Během školního roku i o prázdninách pořádáme nepravidelné akce (diskotéky, výlety, plavání, vaření, návštěva divadla, lyžování aj.), o kterých informujeme přímo ve středisku. 
Na tábory jezdíme do jiných měst, kde přespáváme nebo připravujeme příměstské tábory  s odpoledním návratem domů.