Programy pro školy

Připravujeme nový projekt ŠTěPán pro žáky 4. – 8. tříd základních škol.

Cílem projektu je podpora dobrých vztahů v třídním kolektivu:

  • podpora komunikace ve třídě
  • učení se vzájemného respektu, důvěry
  • společně zažitý úspěch

Dva lektoři připraví interaktivní a zábavný program pro celou třídu,  zaměřený na rozvoj osobnostní a sociální výchovy, komunikativní a sociálně – personální klíčové kompetence. 

Důraz je kladen na spolupráci a respekt mezi dětmi a také na vyjití ze zaběhnutých rolí v rámci třídy. Pomocí tvůrčích aktivit se děti mohou lépe poznat a vytvořit tak partu. Vyzkouší si, jak důležitá je spolupráce a vzájemná pomoc.

Program je založený na preventivním systému, který vnímá, že každá lidská bytost je jedinečná a schopná druhé obohatit. Sestaven je z pohybových aktivit a her, tvořivých činností, práce ve skupinkách, diskuze a zpětné vazby.