Zájmové kroužky

Středisko v Proseticích je otevřeno
od 12:30 hodin pro děti a mládež od 6 do 26 let.

Středisko v Trnovanech je otevřeno
od 13:00 pro děti od 6 do 13 let
od 16:00 pro mládež od 13 do 26 let.

Na vrátnici si vyzvedneš kartičku, do které sbíráš body za doučování, účast na kroužcích, pomoc vedoucímu apod. V herně si můžeš povídat s kamarády, vedoucími i dobrovolníky, můžeš kdykoliv odejít. Vyzkoušej si doučování a kroužky z naší nabídky, a pak si vyber ty, do kterých budeš chodit pravidelně.