Bohoslužby v Teplicích a ve Světci u Bíliny

Vážení,

situace se vyvíjí a ať si o ní myslíme, co chceme, je třeba zaujmout stanovisko. Proto podle instrukcí Ministerstva zdravotnictví a doporučení Biskupské konference

RUŠÍM NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

do odvolání.
Kněží budou v době začátku každé bohoslužby přítomni u dveří kostelů a budou informovat věřící o dané situaci. K dispozici budou také texty nedělní bohoslužby s krátkým doprovodným slovem.

Vybízím však všechny ke klidu a rozvaze. Přes toto nečekané a razantní opatření nepodléhejme hysterii a buď zodpovědní a klidní. Jsme v Božích rukou a buďme tedy oporou těm, kdo o tom nevědí.

Radomír Kuchař

administrátor teplických farností.

Školní rok 2019 – 2020 (1. 9. 2019 – 30. 6. 2020)

Pondělípouze v  případě církevního svátku nebo slavnosti
17:00 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                        Zámecké náměstí
Úterý 
7:30   (mše svatá)komunitní kaple                 děkanství
17:00 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Středa
7:30   (mše svatá)komunitní kaple                 děkanství
17:00 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Čtvrtek
7:30   (mše svatá)komunitní kaple                 děkanství
17:00 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Pátek
7:30   (mše svatá)komunitní kaple                 děkanství
17:00 (mše svatá)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Sobota
7:30   (mše svatá) komunitní kaple děkanství
17:00 (mše svatá) sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
17:30 (Nešpory)sv. Jan Křtitel                      Zámecké náměstí
Neděle (mše svatá)
8:00      sv. Jan Křtitel                        Zámecké náměstí
10:30                  sv. Alžběta                          Teplice – Šanov
9:30 a 18:00      Božského Srdce PáněTeplice – Trnovany
14:00                   sv. Jakub Větší                          Světec u Bíliny